Styrelsen 2016

Ordförande Magnus Åhlin 2001 -        Tel:  0701-751075
Kassör Jonny Gustafsson 2015 -        Tel:  070-5381415
Ledamot Benny Hultgren 2014 -        Tel: 070-9186728
Sekreterare Johan Lundin     (Klubbåt) 1997 -        Tel:  0705-693124
Ledamot Göran Sander  2016 -        Tel: 073-7707633
     
Ledamot Lars (FLOSSE) Hultgren 2015 -        Tel:  070-6541740
Suppleant Robert Flintberg 2015-         Tel:  070-5989500
Suppleant   Jarmo santala   2015-         Tel   072-3104273
     
     

Tävlingskommitté

   
Sammankallande   Benny Hultgren   2016-         Tel   070-9186728
  Johan Lundin 2016-         Tel   0705-693124
  Jarmo santala   2016-         Tel   072-3104273
     

 

 

I sammarbete med Ticstyle